ANAR A CALENDARI

Tots els tallers són 100% participatius i inclouen el sopar (en la majoria dels casos). És la millor manera de posar en comú tot allò que hem aprés, els dubtes que hagin pogut sortir i coneixe’ns una mica millor. No fa falta que porteu res, només les ganes d’aprendre. De la resta ens encarreguem nosaltres: material, davantal, ingredients, etc.

Els tallers són impartits per professionals del nostre territori i amb moltes ganes que aprengueu amb nosaltres!

Tallers per un màxim de 10 persones. En cas de no assolir el mínim de 6 persones, el taller quedaria suspès.